top of page
De-Leertuin-bg3.jpg

onze school

11 jaar jong ! Stevig geworteld, sterk in kwaliteit. Een gemotiveerd team staat klaar om jouw kind met heel veel enthousiasme te helpen groeien. 

Bekijk hier onze video

De Leertuin - PROMO Video 2
Video afspelen
De-Leertuin-groeien.png

identiteit

We zijn een Protestants-Christelijke school onder de koepel van de Scholen met de Bijbel (IPCO.be) Ons doel is kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden in een warme, familiale sfeer gebaseerd op christelijke waarden en normen. Onze leerlingen komen uit een rijke diversiteit aan talen, culturen en levensbeschouwelijke achtergronden. Dit zien we als een meerwaarde om onze leerlingen voor te bereiden op een maatschappij waar diversiteit thuishoort. We leren onze kinderen te reflecteren over hun eigen (levensbeschouwelijke) identiteit en die van de ander, en respectvol met elkaar om te gaan. Vanuit onze eigen christelijke overtuiging kijken we naar elk kind 'door de ogen van God'.

onderwijs

We hanteren ZiLL, het leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, als leidraad om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken. Een sterke focus op lezen vinden we uiterst belangrijk.  Goed kunnen lezen helpt je om goed te kunnen leren!

We zetten in op zorgzaam onderwijs, waarin we oog hebben voor de kansen en uitdagingen voor elk kind. 

Duidelijke instructielessen, groeigerichte feedback en zelfstandig leerstof verwerken op verschillende manieren vinden we noodzakelijk om te kunnen groeien.

IMG_6357_edited.jpg

onze troeven

  • vernieuwde ruime en lichte kleuterklassen 

  • slaap’nestjes’ voor de kleintjes

  • ontwikkelingsgericht werken in gemengde kleutergroepen

  • focus op sterk leesonderwijs   

  • elke dag fruit, koek én heerlijke verse soep van school

  • speels Engels leren na schooltijd (facultatief)

  • voor- en naschoolse opvang 

  • persoonlijke, warme relaties met ouders

  • evangelisch-christelijke waarden en normen

  • positieve en liefdevolle aanpak, elk kind  telt mee en is ok!

locatie

We zijn gelegen in de gezellige wijk Zurenborg, op 10 minuten van Berchem Station. Met het openbaar vervoer zijn we makkelijk bereikbaar.

bottom of page